Czy brak podpisu pracownika pod umową o pracę oznacza, że nie została ona skutecznie zawarta?

wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)”.

Podczas dyżuru w dniu 26 września 2012 r. z bezpłatnych porad prawnych skorzystało 18 osób.Pytania w głównej mierze dotyczyły modyfikacji stosunków prawnych zawieranych z nauczycielami oraz różnić w zasadach zatrudniania na podstawie Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *