Czy do obowiązków wychowawcy świetlicy należy odszukiwanie dzieci, które nie przyszły do świetlicy?

Problem leży w organizacji funkcjonowania placówki, gdyż wystarczyłoby zastosować zasadę wykorzystywaną w klasach I – III, zgodnie z którą to wychowawca przyprowadzałby uczniów do świetlicy, i prawdopodobnie problem byłby rozwiązany. Potrzebna jest dobra wola i wzajemne zrozumienie ze strony zarówno wychowawców klas oraz nauczycieli przedmiotów i ze strony nauczycieli wychowawców świetlicy. Należałoby opracować i wprowadzić do praktyki szkolnej procedury przekazywania uczniów do świetlicy po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *