Od czego zależy wysokość świadczenia z ZFŚS?

Świadczenie z ZFŚS jest udzielane na wniosek pracownika i zależy od jego sytuacji życiowej i rodzinnej. Świadczenie to nie zależy ani od stażu pracy ani od jej wymiaru.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *