Czy dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do odpracowania zajęć, które nie dobyły się z powodu wyjazdu uczniów na wycieczkę szkolną?

Nauczyciel nie musi odpracowywać zajęć, które przepadły z powodu wyjazdu klasy na wycieczkę, gdyż w tym czasie pozostaje do dyspozycji dyrektora i ma obowiązek wykonywać np. zdania opiekuńczo – wychowawcze. Nieobecność uczniów w tym kontekście nie jest przesłanką do uznania, że nauczyciel nieprowadzący ma dzień wolny, który zobowiązany jest odpracować.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *