Czy istnieje forma rozwiązania umowy „porozumienie za wypowiedzeniem”?

Nie, gdyż są to dwie różne czynności prawne. Porozumienie jest czynnością dwustronną, a wypowiedzenie jednostronną czynnością prawną.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *