Czy zmieniając wymiar etatu należy zmienić umowę o pracę?

Wymiar etatu stanowi istotny warunek stosunku pracy i jego zmiana musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie o pracę.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *