Czy nauczyciel może sprawdzić telefon ucznia?

Telefon komórkowy jest własnością ucznia. Telefonu ucznia nie można samemu wyłączyć, przeglądać, czy dokonywać jakichkolwiek operacji. W tej sprawie powołanie komisji także nie pomoże. Tajemnica korespondencji nie może zostać naruszona. Jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że uczeń dokonał niedozwolonego nagrania, powiadamiamy o tym policję i rodzica danego ucznia. Słowem telefonu ucznia nie można wyłączać, przeglądać jego zwartości, wykonywać z niego połączeń.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *