Czy nauczyciel może przeszukać ucznia?

Uczeń mam niezbywalne prawo do prywatności. Nauczyciel nie może zajrzeć do osobistych rzeczy ucznia. Przeszukiwać jego kieszeni i plecaka. W tej sytuacji nie mają znaczenia okoliczności takie jak uzasadnione podejrzenia o posiadanie narkotyków, czy kradzionej rzeczy. Ucznia może przeszukać jedynie policja, a my zawsze możemy ją wezwać, jeśli mamy przekonanie, że doszło do złamania prawa. W każdej szkole obowiązują stosowne procedury kontaktu z policją.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *