Czy nauczyciele wychowania fizycznego powinni dostosować wymagania edukacyjne do możliwości i potrzeb ucznia z dysleksją?

Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się może mieć kłopot z koordynacją wzrokowo-ruchową, np. celnym rzutem piłki do kosza. Zaleca się, aby nauczyciel wychowania fizycznego  unikał ćwiczeń rywalizacyjnych, tolerancyjnie odnosił się do techniki wykonywanego ćwiczenia, stosował proste przybory sportowe oraz wprowadzał a lekcji elementy kinezjologii edukacyjnej, czyli ćwiczeń fizycznych usprawniających koordynację półkul mózgowych.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *