Czy nauczycielowi można skrócić okres wypowiedzenia?

Na podstawie art. 20 ust. 5 KN okres wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela mianowanego może zostać skrócony do 1 miesiąca. Nauczycielowi przysługuje wówczas odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *