Czy za pracę wykonywaną w sobotę należy się dzień wolny?

Zgodnie z art. 1513 Kodeksu Pracy pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 p. 1 KP wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Nie ma przy tym znaczenia, że pracownik pracował krócej niż 8 godzin. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *