Czy pedagogowi można przydzielić godziny w świetlicy jako uzupełnienie etatu?

Aby nastąpiła decyzja o uzupełnieniu etatu wpierw  nauczyciel musi być zatrudniony na pełny etat, w wypadku pedagoga szkolnego w wymiarze 20/20 i musi zaistnieć sytuacja , że brakuje godzin do pełnego etatu, wówczas proponuje się uzupełnianie etatu, np. w świetlicy lub w szkole jeśli są dodatkowe kwalifikacje i taka możliwość, albo w innej szkole.

Jeśli natomiast zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jest w wymiarze 14/20 to nie może zachodzić okoliczność uzupełnienia etatu, lecz zatrudnienie dodatkowe na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela w wymiarze różnicy do pełnego etatu, czyli w opisanym przypadku 8/26.