Czy przedmioty rozszerzone mogą być wprowadzone już w pierwszej klasie liceum czy technikum?

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. poz.204) przedmioty w zakresie rozszerzonym są wprowadzane bądź równolegle z zakresem podstawowym bądź po zrealizowaniu poziomu podstawowego; decyduje o tym cytowane wyżej rozporządzenie.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *