Czy świadectwo ucznia przybywającego z zagranicy powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

Tak, świadectwo ucznia przybywającego z zagranicy powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, ponieważ tacy uczniowie są kwalifikowani do odpowiedniej klasy w szkole publicznej na podstawie dokumentów.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *