Do egzaminu ósmoklasisty w czerwcu nie przystąpiło około 3,1 tys. uczniów

Do egzaminu ósmoklasisty w czerwcowym terminie głównym nie przystąpiło w całym kraju około 3,1 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych; to więcej niż w latach ubiegłych, ale nie jest to wzrost gwałtowny - powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Egzaminu ósmoklasisty jest trzydniowy: pierwszego dnia uczniowie piszą egzamin z języka polskiego, drugiego – z matematyki, trzeciego – z języka obcego. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i w czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 7-9 lipca.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/do-egzaminu-osmoklasisty-w-czerwcu-nie-przystapilo-okolo-3-1-tys-uczniow,192015.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *