Czy w trakcie nieobecności pracownika w pracy z uwagi na zwolnienie lekarskie można wypowiedzieć mu umowę o pracę?

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 41 KP)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *