Czy żądając uznania wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne można żądać przywrócenia do pracy i odszkodowania?

Sprawa ta nie budzi wątpliwości.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *