Czy wrócą emerytury nauczycielskie na starych zasadach?

Karta Nauczyciela w art. 88 cały czas zachowuje zapisy dotyczące przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek. Niestety, przejście to jest obwarowane konkretnymi przesłankami, które nauczyciel korzystający z tego przepisu musi spełnić.

Karta Nauczyciela w art. 88 cały czas zachowuje zapisy dotyczące przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek.

Niestety, przejście to jest obwarowane konkretnymi przesłankami, które nauczyciel korzystający z tego przepisu musi spełnić.

Jakie to przesłanki?

Nauczyciel:

  • posiada 30-letni okres zatrudnienia (okres składkowy i nieskładkowy) – na dzień 31 grudnia 2008 r.
  • posiada 20-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela – na dzień 31 grudnia 2008 r.,
  • rozwiązał stosunek pracy,
  • nie przystąpił do OFE albo złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, na dochody budżetu państwa (art. 88 ust. 1 i 2a Karty Nauczyciela).

Praktycznym problemem jest tu spełnienie wskazanych warunków według stanu na 31 grudnia 2008 r. W efekcie obecnie zatrudnieni nauczyciele nie mogą już liczyć na emeryturę na starych zasadach.

Doniesienia medialne coraz częściej mówią o możliwości złagodzenia tego przepisu.  Związki zawodowe w ostatnim oświadczeniu szczególnie zwracają uwagę na swój postulat dotyczący przywrócenia zapisów art. 88 w starym brzmieniu, a więc pozwalającym na przechodzenie nauczycieli na emeryturę po przepracowaniu określonego czasu w szkole bez względu na wiek nauczyciela.

Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób zareaguje strona rządowa na propozycje związków.

Zwróćmy jednak uwagę na pewną niezwykle istotną a pomijaną tu kwestię. Emerytura z art. 88 Karty Nauczyciela była liczona według starych, korzystniejszych zasad. Dlatego była ona dość atrakcyjnym rozwiązaniem dla zdecydowanej większości nauczycieli. Tymczasem w doniesieniach medialnych, tej kwestii nie poświęca się żadnej uwagi. Nie jest więc wykluczone, że nowe świadczenie będzie wypłacane według aktualnych zasad znacznie mniej korzystnych.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *