Czy z ogólnie obowiązujących aktów prawa na dyrektorze szkoły ciąży obowiązek sporządzenia sprawozdania z wykonania planu kontroli zarządczej za 2019 r.?

W praktyce jednak jednostki samorządu terytorialnego w odrębnych zarządzeniach, regulujących zasady funkcjonowania kontroli zarządczej na swoim terenie, wprowadzają taki obowiązek, często także określają obowiązujące wzory sprawozdań i ustalają terminy ich składania.