Jakie są zadania dyrektora szkoły w zakresie kontroli zarządczej na przełomie roku kalendarzowego?

.