Czy zmiany w KN przewidują możliwość godzinowego wykorzystywania zwolnienia tytułem opieki nad dzieckiem do lat 14 przez nauczyciela?

Zwolnienie to będzie przysługiwało nauczycielom w wymiarze 2 dni – bez możliwości wykorzystania go w wymiarze godzinowym.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *