W jakim celu będzie mógł być wykorzystany urlop dla poratowania zdrowia na nowych zasadach?

Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia: 
1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: 
a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub 
b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę 

Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia: 

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: 

   a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub 

   b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę lub

2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową