Czym jest równe traktowanie w zatrudnieniu?

Zgodnie z przepisami KP pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków.

Pracownicy mają także prawo do jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości.

Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, w także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *