Do kiedy trwa obowiązek szkolny w Polsce?

Zgodnie z art. 15 ustawy o systemie oświaty nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *