Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania. Jest poradnik

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania. Jest poradnik Będziemy zachęcać dyrektorów szkół, nauczycieli, a także samych uczniów i rodziców do zapoznania się z tym materiałem" - powiedział minister edukacji narodowej (fot.fotolia) Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował i udostępnił poradnik "Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania", który wesprze dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów i rodziców w bezpiecznym korzystaniu z narzędzi do zdalnej nauki.

Rzeczniczka MEN Anna Ostrowska poinformowała, że poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania” jest materiałem, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość.

Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie.

UODO dodatkowo opracował zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość.

„Są to najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online” – zaznaczyła Ostrowska.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/dane-osobowe-bezpieczne-podczas-zdalnego-nauczania-jest-poradnik,167298.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *