Mimo epidemii, do ośrodków wychowawczych wciąż napływa młodzież

Młodzież przebywająca w MOW-ach, nie radzi sobie ze stresem spowodowanym epidemią.

Mimo stanu epidemicznego do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczy stale kierowane są nowe osoby. Dalsze przyjęcia – bez możliwości wcześniejszego zweryfikowania ich stanu zdrowia – zagrażają innym wychowankom oraz personelowi. Rzecznik Praw Obywatelskich popiera apel dyrektorów MOW o natychmiastowe wstrzymanie nowych skierowań oraz udzielenie urlopu tym wychowankom, którzy mogą być objęci opieką rodziny lub placówki opiekuńczej do ustania zagrożenia.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają informacje od dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych o poważnych problemach w warunkach pandemii COVID-19.

Nowe przepisy przyjęte na czas jej trwania nie wstrzymały realizacji postanowień sądów rodzinnych dotyczących stosowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOW.

Choć w wielu miejscach pracy i nauki przyjęto nadzwyczajne rozwiązania, ośrodki te pracują w normalnym trybie.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/mimo-epidemii-do-osrodkow-wychowawczych-wciaz-naplywa-mlodziez,166942.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *