Dlaczego warto planować?

Planujemy świadomie lub nie, intuicyjnie, krótkofalowo lub długofalowo, perspektywicznie. Planowanie wprowadza ład, porządek, organizację w dążeniu do realizacji podejmowanych działań.

Czy możemy przejść przez życie nie planując? Mając już za sobą pewne doświadczenie życiowe i zawodowe jestem przekona, że nie. Planujemy świadomie lub nie, intuicyjnie, krótkofalowo lub długofalowo, perspektywicznie. Planowanie wprowadza ład, porządek, organizację w dążeniu do realizacji podejmowanych działań. W rodzinie z najbliższymi planujemy wakacje, większe wydatki, remonty, szkoły dla dzieci, a w dalszej perspektywie ich przyszłość. W szkole jak nauczyciele projektujemy swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, pracę wychowawczą, współpracę z rodzicami, organizację wycieczek, uroczystości szkolnych. Opracowanie planu działania nie jest więc stratą czasu, jeśli dzięki temu czujemy się spokojni, pewni siebie i widzimy konkretne korzyści.

Czasami jednak warto podejmować spontaniczne decyzje, niezaplanowane.  Dla niektórych mogą okazać się one szalonymi. Życia jednak nie można do końca zaplanować, ale planować należy.

Planowanie działalności i rozwoju dowolnej jednostki, na każdym szczeblu organizacyjnym jest podstawą realizacji celów stawianych przez tą jednostkę.

Plan to sposób organizowania, czyli dobrego wykorzystania czasu jakim dysponujemy. To przewidywanie zdarzeń i stanów rzeczy, na które chcemy mieć wpływ. Planowanie to zatem, praca koncepcyjna i proces. Plan zaś, to struktura składająca się z przyjętych przez zespół planistyczny przyszłych stanów rzeczy, sposobów działania, osób odpowiedzialnych za realizację zadań w dokładnie wyznaczonych terminach, czyli decyzja.

Planowanie rocznej pracy w szkole to kluczowy aspekt sprawnego zarządzania szkołą, to proces decyzyjny, w którym wybiera się najbardziej odpowiednią strategię, mając
w perspektywie osiągnięcie celu, sukcesu.

Planowanie rocznej pracy szkoły jest niezwykle ważne, a nawet pokusiłabym się o stwierdzenie, że   najważniejsze w organizacji pracy szkoły, w sprawnym jej zarządzaniu przez dyrektora. Dyrektor, który pełni w szkole wiele ról; lidera, przywódcy, organizatora, pracodawcy, motywatora, a przede wszystkim kreatora zmian bez dobrego planowania nie sprosta wyzwaniom stojącym przed współczesną szkołą.

Jakość zarządzania szkołą wynika z dobrego planowania pracy szkoły, bowiem szkoła jest tą instytucją, w której niemal stale występuje sprzeczność interesów poszczególnych grup: dyrektora, nauczycieli, uczniów, rodziców, organu prowadzącego i kuratorium.

Iwona Bożym – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *