Czy można wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela który nie jest już pracownikiem szkoły ?

.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *