Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ws. wymagań dla wicedyrektorów szkół i przedszkoli

Stanowisko wicedyrektora publicznej szkoły lub przedszkola, a także stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły polskiej będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany – zapisano w skierowanym do konsultacji projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia zapisano, że stanowisko dyrektora szkoły polskiej, wicedyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym RP będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, a nie – jak dotychczas – nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany.

W projekcie określono też, że stanowisko dyrektora, wicedyrektora i stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni, przed przystąpieniem do konkursu na to stanowisko.

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/do-konsultacji-trafil-projekt-rozporzadzenia-ws-wymagan-dla-wicedyrektorow-szkol

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *