Kto może zostać dyrektorem szkoły lub przedszkola? Resort szykuje zmiany

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

 

  • Potrzeba nowelizacji rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do zmian polegających na zmniejszeniu liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli.
  • Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela zmniejszeniu uległa liczba stopni awansu zawodowego nauczycieli przez likwidację stopnia nauczyciela stażysty i stopnia nauczyciela kontraktowego oraz zastąpieniu oceny dorobku zawodowego za okres stażu oceną pracy.
  • Nowelizacja przepisów skutkuje licznymi zmianami dotyczącymi wymagań wobec osób zajmujących stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach.

Projekt rozporządzenia przewiduje uchylenie przepisów umożliwiających zajmowanie przez nauczyciela kontraktowego stanowiska kierownika szkoły polskiej, wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym RP.

Źródło, cały tekst oraz treści projektów rozporządzeń: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/kto-moze-zostac-dyrektorem-szkoly-lub-przedszkola-resort-szykuje-zmiany,416998.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *