Dobra współpraca z rodzicami

Ścisła współpraca szkoły z rodzicami to niezbędny warunek efektywnej j pracy wychowawczej. Wypracować należy taki model współdziałania, aby przynosił on jak najszersze i najlepsze efekty. Istotne jest uświadomienie sobie celów, jakie stoją za nawiązywaniem relacji z rodzicami

Ścisła współpraca szkoły z rodzicami to niezbędny warunek efektywnej j pracy wychowawczej.

Wypracować należy taki model współdziałania, aby przynosił on jak najszersze i najlepsze efekty. Istotne jest uświadomienie sobie celów, jakie stoją za nawiązywaniem relacji z rodzicami:

 • udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo-dydaktycznego,
 • dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego,
 • współdziałanie w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów,
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców,
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w szkole,
 • poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły,
 • tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami a środowiskiem szkolnym.

            Odpowiednio zorganizowane i celowe współdziałanie szkoły i rodziny przynosi wymierne korzyści. Może ono sprzyjać lepszemu poznaniu i rozumieniu uczniów przez nauczycieli i rodziców, uzgodnieniu właściwego podejścia wychowawczego, udzieleniu sobie wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wychowawczej w szkole i w domu.

 

Warunki dobrej współpracy środowiska szkolnego z domowym.

Założenie: Pracujemy dla dobra tego samego dziecka. Zjednoczmy siły i ujednolićmy wymagania i metody wychowawcze, aby osiągnąć lepszy efekt.

Dobry kontakt wymaga: dobrej woli, otwartości, szacunku i sympatii, uczciwości, dyskrecji. W procesie budowania kontaktu ważne jest wykonanie kilku kroków:

 • Diagnoza wzajemnych relacji,
 • Uzgodnienie oczekiwań,
 • Ustalenie jasnych zasad współpracy,

 

Aby współpraca z rodzicami przebiegała sprawnie i efektywnie, warto spełnić kilka warunków:

Do nauczycieli należy:

 • wykonanie pierwszego ruchu w kierunku dobrej współpracy,
 • odrzucenie uprzedzeń i gotowość do kontaktu z każdym rodzicem,
 • przekonanie, że efektywność współpracy zależy od obu stron,
 • przyznanie rodzicom takich praw, jakie sami chcą mieć,
 • tworzenie przyjaznej, spokojnej atmosfery rozmowy,
 • angażowanie do współpracy wszystkich rodziców,
 • przyjmowanie i spokojne analizowanie krytyki,
 • zmieniać co się da, być otwartym na nowe propozycje,

Istotne jest, aby przeważały kontakty:

 • bezpośrednie, bo integrują, budują zaufanie, minimalizują dystans utrudniający kontakt i wymianę informacji,
 • na terenie szkoły, co czyni ją głównym miejscem i płaszczyzną współpracy,
 • dobrowolne, sprzyjające traktowaniu współdziałania jako prawa i przywileju, a nie przykrego obowiązku,
  • mające charakter otwartej rozmowy, co powoduje, że wzrasta u rodziców poczucie podmiotowości.

„Recepta” na dobrą współpracę z rodzicami:

 • Poznaj ucznia i jego środowisko rodzinne,
 • Bądź szczery, otwarty i komunikatywny,
 • Wysłuchaj, pozwól się wygadać, okaż zrozumienie i troskę,
 • Nie uważaj, że zawsze masz racje i wszystko wiesz,
 • Nie trzymaj się kurczowo utartych schematów i przekonań,
 • Patrz, słuchaj, odczuwaj i poszukuj.
 • Bądź elastyczny, otwarty na zmiany i propozycje,
 • Przemyśl formę i treść rozmowy dobierając odpowiednie miejsce i czas,
 • Mów wyraźnie i stanowczo o swoich wymaganiach i oczekiwaniach, tak, aby były one znane i zrozumiałe dla rodziców,
 • Chcąc przekazać rodzicowi złe wiadomości zacznij od wyszukania w dziecku jego pozytywnych cech,
 • W przypadku krytyki -nie obrażaj się. Przemyśl, spokojnie przeanalizuj zarzuty,
 • Na bieżąco monitoruj postępy ucznia, tak, aby rodzic mógł być informowany o sytuacji edukacyjno -wychowawczej swojego dziecka,
 • Nie zostawiaj rodzica z problemem-oferuj pomoc, pokaz sposoby radzenia sobie, bądź skieruj do odpowiedniej osoby.

 

Korzyści z dobrej współpracy szkoły ze środowiskiem domowym:

 • Istnieje wspólny cel-rodzicom i nauczycielom zależy na jak najlepszym rozwoju dziecka,
 • Ujednolicenie systemu wychowawczego szkoły i domu, a co za tym idzie większa możliwość wpływania na ucznia
 • Budowanie wspólnej przyjaznej atmosfery wychowawczej sprzyjającej rozwojowi dziecka, spójnej co do zasad,
 • Pomoc wzajemna w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i innych,
 • Udział rodziców w aktywności na rzecz szkoły,
 • Dobra i przyjazna atmosfera potrzebna do realizowania działań szkoły,

ü  Wsparcie placówki przez rodziców wobec organów prowadzących

 • Opinie i oczekiwania rodziców mogą wpłynąć na szkołę i planowanie jej rozwoju i zmian,
 • Poczucie zrozumienia u nauczycieli, wiedza, że ich praca jest doceniana,

Wzajemne partnerstwo w kontaktach z rodzicami to większe zaufanie i wzajemne docenianie wpływu