Dobre praktyki. Matematyczne potyczki przedszkolaków

Już od najmłodszych lat należy rozwijać umiejętności matematyczne u dzieci.

Wiedzą to wszyscy. Ten imperatyw wychowawczy wcielają w życie niektórzy. Tym razem Edurada dotarła do Zamościa, gdzie zainaugurowano Turniej Wiedzy Przedszkolaka. Z inicjatywą wyszedł dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Wiesław Chrzanowski.

            Zadania, które wykonywało 13  trzyosobowych drużyn wymagały niemałych umiejętności matematycznych. Były zadania dotyczące orientacji w stosunkach przestrzennych i kierunkach na płaszczyźnie, znajomości  figur geometrycznych, klasyfikowania przedmiotów wg kilku cech, mierzenia długości. Przedszkolacy wykazali sie umiejętnościami wykraczającymi poza  wymagania zawarte w obszarze 13 podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. znajomością cyfr i znaków matematycznych, wykonywanie działań dodawania i odejmowania w pamięci,  rozwiązywanie zadań z trocią.

            Zmaganiom przedszkolaków przyglądali się rodzice, nauczyciele i goście, wśród nich przewodniczący Rady Miejskiej Jan Matwiejczuk, dyrektor Instytutu Doskonalenia Nauczycieli „Eko-Tur” Wojciech Turewicz oraz dyrektorzy zamojskich przedszkoli i szkół podstawowych.

            Ideą zorganizowania turnieju było ukazanie  w środowisku lokalnym wiedzy i umiejętności matematycznych dzieci sześcioletnich z zamojskich przedszkoli. Był to doskonały moment, by pokazać jak przedszkole doskonale łączy naukę i zabawę.                      

Turniej matematyczny  potwierdził doskonałe przygotowanie dzieci z zamojskich przedszkoli do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Zdjęcia z uroczystości znajdują sie na naszej stronie internetowej www.zamosc7.tk  pod hasłem „Matematyczne potyczki przedszkolaków”.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *