Doskonalenie zawodowe, czyli obowiązek, ale i przywilej

Umowa na czas określony, pełen etat czy na niepełny wymiar godzin - niezależnie od formy zatrudnienia każdy nauczyciel ma prawo otrzymać środki na doskonalenie zawodowe. Seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia czy studia podyplomowe... Jest w czym wybierać, bo doskonalenie zawodowe w przypadku nauczycieli to także obowiązek.
  • Zgodnie z przepisami doskonalenia zawodowego nauczycielom dofinansowuje się udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach czy studiach podyplomowych.
  • Niestety zdarzają się przypadki, gdzie podmioty szkolące w sposób nieuprawniony wykorzystują w swej ofercie nazwę „kwalifikacyjny”.
  • Żaden przepis prawa oświatowego nie ogranicza prawa dofinansowania doskonalenia nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy czy na umowę na czas określony.

Nauczyciel nie tylko uczy całe życie, ale i całe życie musi się uczyć… Doskonalenie zawodowe jest zarówno przywilejem, jak i obowiązkiem tej grupy zawodowej. Zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela nauczyciel zobowiązany jest między innymi doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły, a także podnosić wiedzę ogólną i profesjonalną, korzystając z prawa pierwszeństwa uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego. Może to robić między innymi poprzez ukończenie kolejnych studiów, studiów podyplomowych, kursów kwalifikowanych.

Cały artykuł i źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/doskonalenie-zawodowe-czyli-obowiazek-ale-i-przywilej,376917.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *