Dostrzec potencjał, zmotywować i zainspirować do działania, wspierać i pomagać w realizacji innowacyjnych przedsięwzięć – fundamentalny obszar zarządzania z sukcesem

Wyzwaniem dzisiaj dla szkoły jest zbalansowanie wymagań prawa oświatowego z potrzebami jej środowiska, a dla dyrektora zarządzanie oparte na potencjale nauczycieli, ich kreatywności i entuzjazmie w podejmowaniu nietuzinkowych przedsięwzięć. Dlaczego?

Wyzwaniem dzisiaj dla szkoły jest zbalansowanie wymagań prawa oświatowego z potrzebami jej środowiska, a dla dyrektora zarządzanie oparte na potencjale nauczycieli, ich kreatywności i entuzjazmie w podejmowaniu nietuzinkowych przedsięwzięć. Dlaczego?

Prawo oświatowe, a w tym podstawa programowa, wymagania wobec szkół i placówek, kompetencje kluczowe, zintegrowana strategia umiejętności eksponują wiodące sprawności uczniów, które winniśmy kształcić w procesie wychowawczo – edukacyjnym.

Wśród priorytetowych kompetencji króluje m.in: umiejętność myślenia w procesie przyczynowo skutkowym, tworzenie i argumentowanie informacji, efektywna współpraca w grupie, kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. Naszym zadaniem jest także: rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów, budowanie konstruktywnych relacji. Rodzi się pytanie: Co będzie fundamentem w nabywaniu strategicznych umiejętności XXI wieku?

Istotą będzie osobowość nauczyciela, właściwe poukładanie pracy, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki oraz dobrze przygotowany warsztat pracy. Wówczas będziemy cieszyć się świadomą realizacją procesu lekcyjnego, który odpowiada potrzeb naszych uczniów, wciąga podopiecznych w zajęcia i co ważne, służy efektywności kształcenia i wychowania.

A jak weprzeć nauczycieli w realizacji tych zadań?? Warto skorzystać z aforyzmu Hirszfelda: „Jak chcesz zapalać innych sam musisz płonąć”

Zatem wyzwaniem dla szefa (w szaleństwie różnych obowiązków) jest umiejętność zmotywowania i zainspirowania kadry pedagogicznej do działań z pasją, z których będą czerpać satysfakcję, czuć sens swojej pracy oraz uświadomienie im jak bezcenne jest to, co dają swoim podopiecznym. Nauczyciele, którzy otrzymują wsparcie od swojego pracodawcy i współpracowników, są docenieni, podkreśla się ich aktywność, buduje się ich wizerunek jako kompetentnej i zaangażowanej kadry, chętnie włączają się aktywności, z odwagą i determinacją odpowiadają na wzajemne oczekiwania społeczności szkoły.

Wyjątkowo pracuje się w szkole, w której nauczyciele czują się komfortowo, a przy wszelkich wyzwaniach wplecionych w obowiązki, wiedzą że zawsze mogą zwrócić się do szefa o pomoc. Dbanie o kondycję zawodową pracowników służy pozytywnej i motywującej mobilizacji kadry (indywidualnie i zespołowo) do realizacji zadań w nowym roku szkolnym.

Ewoluujący system edukacji, obwarowania prawne, wymagająca społeczność szkolna obliguje dyrektora do sprawnego zarządzania palcówką oraz do dobrej i efektywnej współpracy z pracownikami. Identyfikowanie się nauczycieli z potrzebami szkoły, rozumienie zachodzących zmian i potrzeb uczniów i rodziców, zaangażowanie się i aktywna współpraca w zespole, inicjowanie różnych przedsięwzięć, aspiracje zawodowe to marzenie każdego innowacyjnego dyrektora. Kluczem jest kompetentne przywództwo, dialog i odpowiednie kierowanie pracą pedagogów.

Z pewnością dla otwartego na zmiany dyrektora, a także nauczycieli nie stanowi to problemu. Może odrobina pomysłów, praktyczne rozwiązania, pomoc oraz wzajemne wsparcie.

Służymy pomocą szkoleniową również w psychologicznym obszarze zarządzania. Jeśli uznają Państwo, że warto poświęcić trochę czasu na ten ważny dziś aspekt efektywnej pracy, to serdecznie zapraszamy do naszego Instytutu.

Mariola Piątek

 

 

 

 

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli: https://pracadlanauczyciela.pl/