DOTACJA OŚWIATOWA WG RZECZYWISTEJ A NIE SZACOWANEJ ILOŚCI UCZNIÓW

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2018 r., sygn. I ACa 209/18

Wysokość dotacji oświatowej zależna jest od rzeczywistej a nie szacowanej liczby uczniów w danej szkole, dlatego uchwała Rady Gminy, która ustalała inną zasadę wypłaty dotacji oświatowej była niezgodna z prawem. Podmiot, który otrzymał dotację w wysokości niższej od faktycznie należnej, może dochodzić niewypłaconej mu różnicy w okresie 10 lat- tak orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Żródło i cały tekst: http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/49748-dotacja-oswiatowa-wg-rzeczywistej-a-nie-szacowanej-ilosci-uczniow