Cele i zadania kształcenia zawodowego i klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego – rozporządzenie opublikowane

W Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Zaproponowane tam zmiany mają na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego oraz lepsze dostosowanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy. Wejdzie ono w życie 1 września br.

Źródło i cały tekst: https://www.gov.pl/web/edukacja/rozporzadzenie-szkolnictwo-branzowe

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *