Dyrektor liderem szkoły

Dobry dyrektor musi być liderem. Liderem świadomym faktu, że nie osiągnie satysfakcjonujących wyników sam. Jeśli chce by jego szkoła odnosiła sukcesy, musi stworzyć zespół.

Nie da się ukryć, ze w środowisku nauczycielskim wciąż dominuje indywidualizm, więc zadanie może być trudne. Nie jest jednak niemożliwe. W ogromnym stopniu uzależnione jest to od możliwości przywódczych dyrektora. Dyrektora, który powinien „zaczarować” swoją osobą, uświadomić pracownikom wspólnotę celów.

Rola lidera jest bardzo trudnym zadaniem – nie każdy czuje się w niej dobrze.

Łatwo jest wpaść w pułapkę nieomylności, narzucania własnego zdania. Wiąże się to również z bardzo ważną umiejętnością przyznawania się do własnych błędów, wycofywania się z pomysłów, które okazały się nietrafione oraz uważnego słuchania drugiego człowieka.

Lider powinien być odpowiedzialny, skuteczny, punktualny, asertywny, posiadać wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne i interpersonalne. Musi również planować zawsze „krok do przodu”. Przydzielać pracę zgodnie z możliwościami i potencjałem pracowników (a co za tym idzie powinien skutecznie ten potencjał rozpoznać), kontrolować postęp prac nad przydzielonymi zadaniami, motywować, wyciągać wnioski z obserwacji, jeśli trzeba konstruktywnie krytykować. a przede wszystkim brać na siebie odpowiedzialność i nie bać się podejmowania trudnych decyzji. Należy jednak pamiętać, że posiadanie tych wszystkich cech nie gwarantuje sukcesu. Bez dobrze zorganizowanego i zmotywowanego zespołu nawet najlepszy dyrektor nie osiągnie wiele. Tu pojawia się kolejna ważna kwestia, bowiem lider to ten, który czuwa na funkcjonowaniem placówki, którzy kreuje pewne wizje i czuwa nad ich realizacją. Musi umieć zatem zaufać swoim pracownikom. Umiejętnie delegować zadania, ale nikogo

w nich nie wyręczać. Skutecznie dzielić się odpowiedzialnością za realizację zadań.

Dyrektor jako lider musi dbać również o relacje w zespole, skutecznie budować atmosferę sprzyjającą kreatywności.

Jak widzimy rola lidera nie jest jednoznaczna. Powszechnie kojarzy się ona z człowiekiem silnym, nastawionym na sukces, zdeterminowanym by go osiągnąć. Współpraca z kimś takim może nie należeć do najłatwiejszych. Warto podkreślić zatem fakt, że dobrym liderem może być również człowiek empatyczny, dbający o atmosferę. Problem pojawia się w momencie gdy empatia czy współczucie uniemożliwiają liderowi egzekwowanie realizacji poleceń. Jak zawsze w takich przypadkach należy się kierować zdrowym rozsądkiem i wyważeniem w ocenie sytuacji.

Dyrektor jako lider powinien dbać również o relacje z rodzicami. Zarządza on bowiem nie tylko pracownikami, jego zadaniem jest koordynacja współpracy trzech środowisk: nauczycieli, uczniów i rodziców. Współpraca z rodzicami jest zagadnieniem, któremu warto się przyjrzeć bliżej. Z jednej strony rodzice niechętnie angażują się

w działalność szkoły. Wciąż jest problem z wyborem chętnych do Rady Rodziców.

Z drugiej strony nieobca jest niektórym postawa roszczeniowa, przekonanie, że szkoła jest instytucją nieprzychylną rodzicom i uczniom. Rola dyrektora w zbudowaniu relacji rodziców ze szkołą jest ogromna. Musi wykazać się on zarówno cechami menedżerskimi, jak i liderskimi. Wiemy jednak, że z rodzicami najczęściej kontaktują się nauczyciele. Zadaniem dyrektora jest więc dopilnowanie by te relacje były odpowiednie. Jeśli jest taa potrzeba powinien zaproponować swoim pracownikom szkolenia z zakresu relacji interpersonalnych. Nie sposób nie zauważyć, że autorytet nauczyciela i szkoły jest od jakiegoś czasu dość mocno podważany, w związku z czym trzeba bardzo dbać

o wizerunek szkoły i nauczycieli. W związku z powyższym niezbędnymi kompetencjami, w które powinien być wyposażony dobry dyrektor są te z zakresu public realtions.

Lider inspiruje, wskazuje cel, do którego dąży zespół. Warunki do realizacji celu zapewnia administrator. Główną rolą administratora jest formalne zarządzanie placówką. To przede wszystkim troska o bazę dydaktyczną, budynek i warunki w nim panujące. Administrować to zgodnie z definicją zaczerpniętą ze Słownika Języka Polskiego – zarządzać. Nie da się ukryć, że ta odsłona roli dyrektora bywa odbierana pejoratywnie.

W końcu administrator nie odnosi spektakularnych sukcesów, skupia się na rzeczach prozaicznych. Często zapominamy, że nawet najbardziej wzniosłe idee i kreatywne rozwiązania nie zostaną zrealizowane bez dobrze wykonanej, żmudnej pracy administracyjnej.

Marta Rafka – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *