DYREKTOR SZKOŁY Czy LIDER SPOŁECZNOŚCI?

Dyrektor jest odpowiedzialny za rozwój swojej szkoły, integruje zespół nauczycieli, dba o pracowników, zna uczniów, nawiązuje współpracę z instytucjami i organizacjami z różnych środowisk.

Jestem nauczycielem języka angielskiego i swoją przygodę z nauczaniem rozpoczęłam od razu po ukończeniu studiów. Moja praca jest dla mnie pasją, ponieważ każdego dnia czuję ogromną satysfakcję z tego co robię, a radość z wykonywania tego, co naprawdę kocham, napędza mnie do dalszych działań.

Po pierwszym roku swojej pracy, podczas rozmowy o uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego, zadano mi pytanie: „Jak widzę siebie, jako nauczyciela za parę lat? Jakie stawiam sobie cele?” Już wtedy wiedziałam, że chciałabym, aby moja szkoła była znana                 i doceniana nie tylko w środowisku lokalnym, ale mierząc wysoko odpowiedziałam, że za cel stawiam sobie nawiązanie współpracy międzynarodowej i wypromowanie swojej placówki na tejże właśnie arenie. Na przestrzeni ostatnich lat, z sukcesem  stwarzałam swoim uczniom okazje do wykorzystywania swojego potencjału, nie tylko w obrębie murów szkolnych, ale również po za nimi, poprzez inspirowanie ich do działania i zaangażowania w projekty realizowane przy współpracy środowiska lokalnego. Za jeden z celów postawiłam sobie zainicjowanie w swojej szkole projektów międzynarodowych, w których moi uczniowie promowali naszą miejscowość, gminę oraz kraj poza granicami Polski, a zarazem poznawali kulturę i tradycje innych krajów za pomocą współpracy, którą nawiązali z uczniami tamtejszych szkół. W powyższe działania angażowałam również koleżanki z pracy wskazując im drogę działań, oraz rodziców swoich uczniów, służąc pomocą, radą oraz wsparciem.

Za motto przewodnie w swojej pracy zawodowej, postawiłam sobie słowa kanadyjskiego pisarza z dziedziny rozwoju osobistego i psychologii sukcesu – Briana Tracyego: „Zobacz siebie jako lidera, a potem zrób to co robią liderzy, odważ się ruszyć naprzód”.  Zaczęłam również poszukiwać odpowiedzi na pytanie: „Kim jest, czym charakteryzuje się i jaką rolę pełni dyrektor – lider społeczny?.”

Rola lidera społecznego wiąże się więc dla mnie z wykorzystywaniem maksymalnego potencjału środowiska lokalnego oraz ze współpracą z różnymi grupami społecznymi            w procesie dydaktyczno-wychowawczym w mojej szkole. Stwarza to doskonałą okazję         do umożliwienia każdemu uczniowi osiągnięcia wymiernego dla niego sukcesu, zaangażowania rodziców w życie szkoły, poznania walorów miejsca swojego zamieszkania, rozwijania umiejętności społecznych oraz integrowania i stwarzania optymalnych warunków do współdziałania nauczycieli ze sobą, jako gronem pedagogicznym oraz ze społecznością lokalną. Dyrektor – lider społeczny w szkole, to przywódca, który myśli długookresowo, koncentruje się głównie na ludziach i daje im inspirację, aby stawali się „kimś więcej”.  Lider dzieli się  swoimi pomysłami,  jest kreatywny, motywuje, a „swój sukces mierzy tym, co dał innym, aby go osiągnąć”, jak powiedział Dalajlama XIV.

W XXI wieku, gdy zadania szkoły zupełnie odbiegają od tych minionego wieku, należy nieustannie dążyć do kształtowania u młodych ludzi cech i umiejętności, dzięki którym będą mogli zaadaptować się w otaczającym środowisku. Ogromną rolą szkoły w tej płaszczyźnie jest efektywna współpraca nie tylko z rodzicami uczniów, ale również z instytucjami środowiska lokalnego. Dyrektor w roli lidera społecznego jest ogniwem odpowiedzialnym za rozwój swojej szkoły, który integruje zespół nauczycieli, dba o swoich pracowników, zna swoich uczniów, wychodzi z roli menedżera i nawiązuje współpracę z instytucjami i organizacjami z różnych środowisk. Mam nadzieję, że w przyszłości stanę się właśnie takim liderem, który będzie wskazywał drogę do osiągnięcia sukcesu.

KATARZYNA SZOSTEK-PAJĄK

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *