Dyrektor szkoły odpowiada za przygotowanie edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością

Za dostosowanie edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością odpowiada dyrektor szkoły

Sejm uchwalił nowelę ustawy oświatowej 15 stycznia, stanowi ona wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i dotyczy w głównej mierze oceniania uczniów, ale są w niej także zapisy odnoszące się do niepełnosprawnych dzieci i dostosowania poziomu nauki do ich możliwości.

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/851649,edukacja-niepelnosprawni-szkola.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *