Dyrektorze – bądź przywódcą i autorytetem!

Dyrektor charyzmatyczny łatwiej będzie wpływał na swoich pracowników. Dyrektor szkoły musi być człowiekiem ambitnym, gotowym do ciągłego rozwoju. Zdobycie stanowiska, to dopiero początek.

Dyrektorze – bądź przywódcą!

Dyrektor nie może być szarą myszką, niepozornym urzędnikiem za biurkiem. Dyrektor to lider, przewódca, który przeprowadzi swoją placówkę przez różne zawirowania, zmiany, będzie walczył, nie podda się, będzie motywatorem, motorem napędowym szkoły. Jego twórcze przywództwo będzie gwarancją akceptacji i sukcesów, a zarządzanie szkołą sprawi, że nauczyciel będzie zdeterminowany do działania, będzie z własnej inicjatywy angażował się w życie szkoły, a to z kolei przełoży się na motywacje uczniów. Nie wszyscy dyrektorzy
w sposób naturalny obdarzeni są umiejętnościami przywódczymi, wielu musi się tego nauczyć. Dyrektor charyzmatyczny łatwiej bowiem będzie wpływał na swoich pracowników. Jak wobec tego nauczyć się być przywódcą?

Dyrektor szkoły musi być człowiekiem ambitnym, gotowym do ciągłego rozwoju. Nie może zatrzymać się na zdobyciu stanowiska, to dopiero początek. Zmiana dyrektora musi uwzględnić fakt, że otrzymanie stanowiska nie jest równoznaczne z otrzymaniem pełnej wiedzy. Ambicja pomoże w poszukiwaniach, dociekaniach, pokora zaś pozwoli przyznać się do własnej niewiedzy. Na pewno nauczyciele docenią postawę dyrektora, który uzna czyjąś wyższość w danej dziedzinie. Dzięki  temu będzie elastyczny w planowaniu i działaniu, ponieważ będzie się uczył od innych. Dyrektor musi wymagać nie tylko od innych, ale przede wszystkim od siebie. Swoją kreatywnością i kompetencją musi zarażać innych. To za nim będą podążać pozostali. Dyrektor – przywódca nie może zostać dyktatorem, musi wykorzystać potencjał, jakim dysponuje zespół. Musi zacząć od analizy możliwości zespołu, by móc je właściwie spożytkować. Sposób kierowania zespołami nie musi być jednolity, bowiem inteligentny obserwator będzie umiał dostosować style przewodzenia do osobowości danej grupy. Organizm szkoły ciągle podlega zmianom, każdego dnia niesie swego rodzaju nowości, problemy i kryzysy. Takie sytuacje wywołują potrzebę uczenia się, organizowania sytuacji, w których zespół może rozwiązywać problemy. W takim ujęciu dyrektor – przywódca dzieli się swoją wiedzą, poszukuje z zespołem odpowiedzi, czasami aranżując sytuację problemową. Dzięki temu stwarza możliwości, pomaga, uwalnia potencjał pracowników, stwarza warunki do rozwoju i działania nauczycieli,  którzy mają poczucie własnych umiejętności i możliwości, czują odpowiedzialność za szkołę. Dyrektor, który chce stać się przywódcą, powinien przebywać w grupie, nie może zamknąć się w swoim gabinecie, bo to przecież od drugiego człowieka nauczy się wytrwałości, samokontroli emocji, odporności.

 

Dyrektorze- bądź autorytetem!

„Autorytet to rama, sposób, w jaki jest się postrzeganym. To znaczy, że ludzie, którzy są odbiorcami naszych przekazów komunikacyjnych, nadają im wartość i traktują je jako prawdziwe i wiarygodne”. Co jest wobec tego potrzebne, by dyrektor stał się  autorytetem dla swych pracowników?

Na pewno dyrektor, jako doświadczony nauczyciel, powinien być pewny siebie, przekonany
o własnej kompetencji. Z pewnością w swojej przeszłości odnajdzie sukcesy, działania, podczas których stawiał czoła wyzwaniom. Ich przywołanie sprawi, że zacznie być postrzegany jak człowiek z doświadczeniem. Na pewno kompetencje dyrektora będą oceniane również po rezultatach. Ludzie lubią wiedzieć, że uczą się od eksperta. Dyrektor musi nauczyć się doceniać sukcesy innych, bo przecież sukces nawet jednego nauczyciela jest sukcesem całej szkoły. Jeśli dyrektor nauczy się w taki sposób patrzeć na działania pracowników, doceni najmniejszy pozytywny rezultat, osiągnie kolejne doskonałe wyniki, bo będzie budował poczucie własnej wartości pracowników. Każdy z nas uwielbia wiedzieć, że może liczyć na dyrektora, że ten zawsze jest w stanie mu pomóc, docenić jego wkład pracy i zaangażowanie.

Anna Bednarczyk – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *