DZIENNIK LEKCYJNY NIE MOŻE ZAWIERAĆ ZALECEŃ PRACY Z UCZNIEM

Obecny stan prawny nie zawiera podstaw do umieszczania w dzienniku lekcyjnym informacji o zaleceniu pracy z uczniem wynikającym z orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej – czytamy w najnowszym newsletterze UODO.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *