E-doręczenia w jednostkach systemu oświaty. Nowy obowiązek od 10 grudnia 2023 r.

To elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.

W związku z wieloma wątpliwościami dyrektorów placówek oświatowych co do terminu wdrażania e-doręczeń  prawnik Instytutu Kształcenia EKO-TUR skierował zapytanie  do Ministerstwa Cyfryzacji w tej sprawie o to odpowiedź:

Dzień dobry

W nawiązaniu zapytania w sprawie potwierdzenia terminu, od którego przedszkola, szkoły, placówki doskonalenia nauczycieli i placówki, wymienione w art. 2 pkt 3–8 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz kolegia pracowników służb społecznych, są zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285), Departament Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Cyfryzacji przedstawia stanowisko w sprawie.

Ww. podmioty publiczne są zakładane i prowadzone przez ministrów albo jednostki samorządu terytorialnego i są prowadzone w formie jednostki budżetowej. To organ prowadzący te podmioty odpowiada za ich działalność. W sensie organizacyjnym szkoła jest formą wykonywania zadań w zakresie określonym min. przez prawo oświatowe. Pomioty te są pewnym zespołem środków wyodrębnionym ze środków organu prowadzącego. Ww. podmioty nie mają osobowości prawnej, swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu organu prowadzącego. Tym samym termin stosowania przepisów w zakresie doręczeń elektronicznych dla ww. podmiotów powinien być taki sam jak dla organu prowadzącego, który założył jeden z ww. podmiotów.

Jeżeli zatem organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, do ww. podmiotów znajdzie zastosowanie art. 155 ust. 6 ustawy o doręczeniach elektronicznych, a jeżeli organem prowadzącym jest minister, do ww. podmiotów znajdzie zastosowanie art. 155 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Niniejsza opinia nie stanowi oficjalnej wykładni prawa.

ZESPÓŁ eDoręczeń

czyli Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 155 ust. 6 ustawy).  powinny posługiwać się e-doręczaniami od 10.12.2023 r. – termin określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji  z dnia 29 maja 2023 r.

Co wyróżnia e-Doręczenia

Elektroniczne, czyli szybkie i wygodne

W skrzynce do e-Doręczeń możesz wysyłać i odbierać dokumenty elektroniczne o dogodnej porze i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że masz internet. Nie musisz czekać na listonosza ani iść na pocztę.
Urzędy będą komunikować się z Tobą przez doręczenia elektroniczne i zarządzać dokumentacją w formie cyfrowej.

Rejestrowane, czyli bezpieczne i pewne

Gdy wysyłasz dokumenty przez e-Doręczenia, trafiają one zawsze do właściwej osoby. Gdy je odbierasz, wiesz, kto je wysłał i masz pewność, że nikt się nie podszywa pod tę osobę czy instytucję. Przesłane dokumenty pozostają nienaruszone. Możesz również pobrać prawnie ważne dowody na to, kto i kiedy je wysłał i odebrał.

Powszechne, czyli dla każdego

e-Doręczenia są dla obywateli, firm i urzędów. Żeby z nich korzystać, trzeba założyć adres do e-Doręczeń. Dla osób, które nie mają jeszcze adresu do e-Doręczeń, jest usługa hybrydowa (łączona), czyli elektroniczno-papierowa. Urząd wysyła dokument elektroniczny, który trafia na pocztę. Tam jest automatycznie drukowany i wysyłany do adresata.

Harmonogram wdrożeń  i źródło: Harmonogram – e-Doręczenia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *