Organy nadzoru sprawdzą, jak szkoła radzi sobie z wdrażaniem standardów antyprzemocowych. Co grozi za niewdrożenie standardów?

Standardy Ochrony Małoletnich to narzędzie, które ma pomagać w walce z przemocą wobec dzieci. Ostatnie historie tak jak np. dramatyczna historia Kamilka nie mają prawa się wydarzać. Ustawodawca bardzo jasno sprzeciwia się przemocy wobec dzieci i dlatego za niewdrożenie standardów przewidziane są kary. W przypadku pierwszego stwierdzenia, że standardy nie zostały wprowadzone przewidziana jest kara grzywny do 250 zł albo kara nagany.

Natomiast w razie ponownego stwierdzenia niewykonania obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przewidziana jest kara grzywny nie niższa niż 1000 zł. Chciałabym również bardzo wyraźnie podkreślić, że po 15 lutego 2024 r. organy nadzorcze będą mogły już pytać np. szkoły, jak idzie praca nad przygotowaniem i wdrożenie standardów, ale ich brak nie powoduje nałożenia kar. Kary mogą być nakładane dopiero po 15 sierpnia 2024 r.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/oswiata/standardy-antyprzemocowe-w-szkolach-wywiad-z-adw-horna-cieslak,523521.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *