EDUinspirator – czekamy już tylko na Ciebie!

Realizujesz projekty edukacyjne? Dajesz innym impuls do działania? Zachęcasz, inspirujesz, zmieniasz lokalną społeczność? Zgłoś się, ten konkurs jest dla Ciebie!

W gronie EDUinspiratorów jest psycholożka, absolwentka informatyki i ekonometrii oraz absolwent socjologii. Pracują na różnych stanowiskach i w różnych miejscach: w szkołach, na uniwersytetach, ale i w stowarzyszeniach czy domach pomocy społecznej. Nie tylko wykształcenie i miejsce pracy są inne, różni ich także posiadane doświadczenie zawodowe i liczba lat przepracowanych na rzecz programów dofinansowanych przez Narodowa Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Trudno w tych obszarach o wspólny mianownik. Ale jest coś, co łączy tę grupę ludzi wyjątkowo silnie. To sfera działania – edukacja; to ambicje, które są sprężyną wydarzeń, a przede wszystkim to wyjątkowe efekty podejmowanych działań. Pomysłowi, odważni, mają wolę wpływania na środowisko lokalne. Poprzez podejmowane inicjatywy poszerzają horyzonty grupy odbiorców, edukują, pozwalają na zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. Rokrocznie rośnie liczba EDUinspiratorów, może jesteś nim i Ty?

Źródło i szczegóły: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/eduinspirator-czekamy-juz-tylko-na-ciebie

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *