Edukacja dla uchodźców czeka na rozwiązania

Stale rosnąca liczba obcokrajowców w Polsce może być pewnym problemem, gdy chodzi o koszty edukowania ich dzieci.

Samorządy obawiają się finansowych skutków zwiększonej liczby dzieci obcokrajowców w szkołach.

Konieczne jest zapewnienie im nie tylko schronienia (w przypadku gdy są uchodźcami), ale i dostępu do edukacji.

Minister zapewnia, że polskie szkoły są na to gotowe, lecz o pieniądzach na zwiększoną liczbę zajęć edukacyjnych nic nie mówi.

Na tę kwestię zwrócili uwagę przedstawiciele strony samorządowej podczas środowych (23 lutego) obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, upominając się jednocześnie o wsparcie w rozmowach na ten temat z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/edukacja-dla-uchodzcow-czeka-na-rozwiazania,354875.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *