Edukacja domowa wraca do łask, ale częściowo

Drugie czytanie poselskiego projektu zmian w ustawie - Prawo oświatowe, dotyczącego zniesienia barier w edukacji domowej w kraju i za granicą dzieci obywateli polskich nie zakończyło się przyjęciem zmian w proponowanym brzmieniu, ale jak stwierdził poseł Bartłomiej Wróblewski, dało więcej, niż oczekiwał. Edukacja domowa będzie dostępna bez rejonizacji, a kwota subwencji na tzw. ucznia przeliczeniowego, która obecnie wynosi ok. 6000 zł, wzrośnie w edukacji domowej z 60 do 80 proc.

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczących edukacji domowej mają wejść w życie 1 lipca 2021 r. – jeśli oczywiście Sejm je uchwali.

Od tego czasu nie będzie już obowiązywała rejonizacja ani konieczność przedłożenia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o dziecku.

Edukacja zdalna w polskiej szkole będzie możliwa również dla dzieci przebywających z rodzicami za granicą.

Źrodło i cały tekst:  https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/edukacja-domowa-wraca-do-lask-ale-czesciowo,256253.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *