EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – PROJEKT WPISANY DO WYKAZU PRAC LEGISLACYJNYCH

Podstawowym celem projektu ustawy ma być zapewnienie wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki każdemu dziecku (oraz jego rodzinie, jeśli będzie to potrzebne), od momentu urodzenia do podjęcia przez nie nauki w szkole. Nowe regulacje mają na celu zapewnienie wczesnej pomocy dzieciom i rodzinom wychowującym i oczekującym dzieci, także w okresie prenatalnym.

W projekcie proponuje się również wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie oceny potrzeb dzieci i uczniów oraz planowania na tej podstawie działań wspierających, ujętych w rozwiązaniach dotyczących oceny funkcjonalnej. Ocena funkcjonalna ma zdaniem autorów pozwolić bardziej trafnie określać mocne strony, jak i trudności dziecka lub ucznia, ale również identyfikować bariery w środowisku, które organizuje jego funkcjonowanie i rozwój predyspozycji, monitorować postępy i oceniać efektywność udzielanego wsparcia w kontekście postępów uczniów.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/62421-edukacja-wlaczajaca-projekt-wpisany-do-wykazu-prac-legislacyjnych-rm

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *