Etyka zawodowa nauczyciela w praktyce

Wiele mówi się o etyce zawodowej nauczycieli, jednak w praktyce często zastanawiamy się, jakie zasady powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach na gruncie szkoły. Spróbujmy zatem przyjrzeć się im bliżej.

Normy moralne w relacjach:

 • nauczyciel- uczeń
 • nauczyciel- rodzice
 • nauczyciel- i inni pracownicy szkoły

Co robić,  jak postępować?- by było dobrze i etycznie

nauczyciel- uczeń

Zgodnie z etyką swojego zawodu powinien mieć na względzie przede wszystkim dobro dziecka

 • W ramach etyki zawodowej zobowiązany jest do utrzymania dyskrecji i tajemnicy zawodowej. Nie może on złamać słowa danego wychowankowi, ponieważ wtedy łamie tę zasadę.
 • Ucznia traktujemy podmiotowo i też ma prawo się odezwać i może mieć rację!

* Szanuje godność ucznia jako osoby: akceptuje go, uznaje jego prawa, rozwija samodzielność myślenia i refleksyjność oraz pozwala mu wyrażać własne poglądy.

nauczyciel- rodzice

 • honoruje prawa rodziców do zasięgania informacji i konsultacji, poprzez uzgodnione procedury ;
 • respektuje władzę rodzicielską, jednakże służy profesjonalną radą, mając na uwadze dobro dziecka;

* Przekazuje w sposób komunikatywny informacje, wskazując nie tylko słabe, ale przede wszystkim mocne strony dziecka,

* W sytuacjach konfliktowych dla dobra szkoły i wychowanka wypracowuje kompromis w relacji: szkoła-rodzice;

nauczyciel- i inni pracownicy szkoły

* szanuje wszystkie osoby pracujące na terenie placówki niezależnie od zajmowanego stanowiska;

* zachowuje umiar i kulturę w relacjach z pracownikami;

* nie wchodzi w relacje konfliktowe;

Nauczyciel- nauczyciel

 •   powinni uczciwie traktować siebie nawzajem. Dużą rolę powinna odgrywać więź zawodowa.
 • Mają obowiązek dotrzymywania tajemnicy zawodowej, sprawiedliwego i obiektywnego opiniowania się nawzajem.

Warunkiem powodzenia w pracy wychowawczej jest utrzymanie właściwej atmosfery w gronie nauczycielskim.

Ważną sprawą jest dbałość oraz konieczność obwarowania dyskrecją :

 • posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • rozmów,
 • spraw służbowych
 • życia prywatnego kolegów.

Ale……. kiedy pojawiają się niepożądane zachowania, czy cechy typu:

 • upór
 • osłabienie samokrytycyzmu i uwielbienie dla własnej osoby
 • drobnostkowość
 • skłonność do plotkarstwa i intryg
 • nadwrażliwość
 • znieczulenie czyli ograniczenie aktywności do minimum

i dotyczą większej liczby w gronie, wówczas na pewno utrudniają harmonijną współpracę w zespole nauczycielskim. Nauczycieli powinny łączyć więzy koleżeństwa, współpracy, pedagogicznej solidarności  i pozytywnego współzawodnictwa:

 • Nauczyciel doświadczony powinien otoczyć opieką nauczycieli rozpoczynających pracę, służąc im radą i pomocą, zarazem wskazywać możliwości aktywności twórczej;
 • Nauczyciel nie powinien podważać autorytetu innych nauczycieli i pracowników oświaty.

W trosce o profesjonalny poziom środowiska nauczycielskiego –  nauczyciel dokłada starań o przejrzystość działań i procedur swojego środowiska i zespołu nauczycielskiego w swoim miejscu pracy wobec otoczenia społecznego.

Ilona Walach

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *