Ferie zimowe nie dla każdego nauczyciela

Dopiero za trzy lata będą przepisy, które jednoznacznie przesądzą o tym, że nauczyciel zatrudniony przez szkołę do oddziału przedszkolnego musi pracować w ferie lub wakacje.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *