Finansowanie przez samorządy świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

Artykuł 90b ustawy o systemie oświaty statuuje prawo uczniów do otrzymania pomocy materialnej.

Pomoc ta jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Źródło i cały artykuł: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/20480-finansowanie-przez-samorzdy-wiadcze-pomocy-materialnej-dla-uczniow

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *